Leden info

Competitielidmaatschap
Het is mogelijk om bij TVS lid te worden om alleen competitie te kunnen speeln. Denk er wel aan dat je je op tijd afmeldt als je bijvoorbeeld het jaar daarna niet meer mee doet. Het lidmaatschap bij de KNLTB loopt namelijk automatisch door en de kosten van € 20,00, worden dan in rekening gebracht.

Aan het competitielidmaatschap zijn voorwaarden verbonden:
– de betreffende persoon moet lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging. Hij of zij moet hier regulier lid zijn, dus geen winter- of zomerlid.
– per team moeten er minimaal 2 TVS-spelers meespelen
– een compleet TVS-team gaat vóór op een team met gastspelers
– de kosten voor het competitielidmaatschap zijn, vanaf 2016, € 20,00 per jaar.

Introducee-tennis
Het is mogelijk om met iemandof met meerderen te tennissen in Siebengewald, die geen lid zijn onze vereniging. Als je bijvoorbeeld met een collega een keer een balletje wilt slaan of er komt een kennis op bezoek waar je mee wilt tennissen, dan is dat geen probleem. De kosten hiervoor zijn € 5,00 per ker, per baan. In de consumptieklapper zit een formulier wat je van tevoren moet invullen. De kosten worden samen met de consumpties in rekening gebracht.

Deze mogelijkheid kun je ook gebruiken om nader kennis te maken met tennis. Je kunt dan 2 tot 3 keer gebruik maken van deze regel maar daarna moet je wel een keuze maken: wel of geen lid worden.

Introducee -tennis gemeente Bergen
Binnen de gemeente Bergen is de afspraak dat je als lid van één van de vier verenigingen in de gemeente ook gratis kunt tennissen op een ander park. De enige voorwaarde bij onze vereniging is dat er altijd, minimaal één lid van TV Siebengewald meespeelt. JE kunt dus gerust met drie Bergense leden in Siebengewald tennissen.