Competitie afspraken

Nieuwe teams kunnen zich aanmelden bij de competitieleider. Ga hiervoor naar de pagina commissies, voor naam, telefoonnummer en mailadres. De captain van het team meldt met wie hij of zij gaat spelen, wat de voorkeurscompetitie en voorkeursdag is. Is de dag geheel bezet dan word samen met de competitieleider gezocht naar een mogelijke oplosing. Is die er in deze competitie niet, dan komt het team op de wachtlijst voor een onbepaalde periode. Dit geldt overigens ook voor reeds spelende teams die naar een andere dag willen.

Als er bij een team twee of meer personen wegvallen, dan vervalt dit team. Een team van de wachtlijst heeft dan voorrang om te gaan spelen, behalve wanneer het gestopte team wordt aangevuld met leden die op de wachtlijst staan.

Als iemand twee keer competitie wil spelen (voor- en najaar) dan moet het team waar deze persoon deel van uitmaakt voorrang verlenen aan een team wat maar één keer speelt. Aan’en afmelden van de teams moet je doen voor:

  • najaarscompetitie voor 15 mei
  • wintercompetitie voor 15 augustus
  • voorjaarscompetitie voor 15 november

Competitielidmaatschap
Het is mogelijk om bij TVS lid te worden om alleen competitie te spelen. Denk er wel aan dat je je op tijd afmeldt als je bijvoorbeeld de volgende competitie niet meer meespeelt. Het lidmaatschap loopt bij de KNLTB namelijk automatisch door en de kosten worden in rekening gebracht.

Aan het competitielidmaatschap zijn voorwaarden verbonden:

  • de betreffende persoon moet lid zijn van een bij de KNLTB-aangesloten tennisvereniging. Het gaat dan om regulier lid, dus geen winter- of zomerlid
  • per team moeten er minimaal 2 TVS-spelers meespelen
  • een compleet TVS-team gaat vóór op een team met gastspelers
  • de kosten voor het competitielidmaatschap zijn € 20,00 per jaar