Clubgebouw

Voor ons clubgebouw gelden een paar regeltjes. De meesten zijn vanzelfsprekend maar toch is het belangrijk hier even aandacht voor te vragen.
– Roken is in het gebouw niet toegestaan
– Veeg na afloop het zand op
– Baanverlichting niet onnodig laten brangen
– Geen afwas laten staan
– Laat alle ruimten netjes achter
– Genuttigde consumpties noteren in de consumptieklapper met datum en paraaf. De paraaf is belangrijk. Steekproefsgewijs controleren we de klapper op genuttigde en opgeschreven consumpties
– Koelkast bijvullen
– Koffie apparaat doorspoelen als er koffie is gedronken
– Het terras netjes achterlaten.

Bedankt voor jullie medewerking.

Consumptiekaarten senioren
In de kantine staat een klapper, het consumptieboek. Je schrijft je consumpties zelf op. Is je kaart vol of wil je een keer afrekenen dan doe je dit bij de penningmeester. Zo’n twee of drie keer per jaar ontvang je een mail met het openstaande bedrag en het verzoek dit over te maken.

Sleutel
Tegen betaling van € 5,00 borg kan elk seniorenlid een sleutel krijgen. Neem hiervoor contact op met Rik Groenen, lid van het bestuur. Lever je de sleutel weer in, dan krijg je de borg weer terug.