Algemene info

Digitaal afhangbord / reserveren banen
We hebben een digitaal afhangsysteem met veel mogelijkheden. Voor verdere info, is er een filmpje speciaal gemaakt door Luc, ga dan naar het nieuwsbericht hierover.

Kantinedienst 
Van de seniorenleden, iedereen ouder dan 18 jaar, wordt verwacht dat ze minimaal 1 keer per jaar helpen bij een toernooi, een activiteit of tijdens de opschoon- en snoeidagen. Inplannen voor een activiteit gebeurt in het begin van het jaar in de KNLTB app. Mogelijkheid voor afkoop kost € 50,00. Dit kan geschieden gedurende de maand maart via een e-mail aan de ledenadministratie. Leden die een tweede kantinedienst draaren kunnen een korting van € 25,00 krijgen op de contributie.

Leden die lid zijn van een commissie of zich op andere wijze nuttig maken voor de club, draaien geen kantinedienst. bij de ‘buitenboel’. Leden die lid zijn van een commissie of zich op een andere wijze nuttig maken voor de club, draaien geen kantinedienst. Wat verwacht wordt tijdens het draaien van kantinedienst, is te lezen in draaiboek kantine.

Jeugdactiviteit
We organiseren jaarlijks een jeugdactiviteit. Dit kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld schaatsen, naar Kern Wasser Wunderland of een avondspeurtocht in het bos.

Consumptiekaarten senioren
In de kantine staat een klapper, het consumptieboek. Je schrijft je consumpties zelf op. Is je kaart vol of wil je tussendoor een keer afrekenen, dan doe je dit bij de penningmeester. Doe je dit niet, dan ontvang je een verzoek het openstaande bedrag over te maken. Dit gebeurt zo’n twee tot drie keer per jaar.

Club Info
Het clubboekje verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt min of meer de KNLTB Clubapp. Hierin vind je alle leden en je kunt een bericht sturen of vragen om te tennissen.