Algemene info

Reserveren baan 
Als je wilt gaan tennissen dan plaats je vooraf je lidmaatschapskaart / KNLTB pasje in het hiervoor bestemde vakje op het gewenste tijdstip. Als bewijs van je reservering neem je het baankaartje met de tijd en baannummer mee. Als je dan gaat tennissen, dan haal je je eigen kaartje er uit en plaats je het baankaartje terug. Doe dit voordat je gaat tennissen. Reserveren is mogelijk na afloop van elk gespeeld uur, voor de tijd van één uur, een dag van tevoren. Je mag dus niet twee uur achter elkaar je kaartje hangen.

Voorbeeld
Je bent van plan te spelen op maandag van 18.00 tot 19.00 uur. Dan kun je op zondag vanaf 19.00 uur je kaartje hangen van 18.00 tot 19.00 uur.

Kantinedienst 
Van de seniorenleden, iedereen ouder dan 18 jaar, wordt verwacht dat ze minimaal twee keer per jaar helpen bij een toernooi, een activiteit of bij de ‘buitenboel’. Leden die lid zijn van een commissie of zich op een andere wijze nuttig maken voor de club, draaien geen kantinedienst. Wat verwacht wordt tijdens het draaien van kantinedienst, is te lezen in draaiboek kantine.

Grote Club Actie 
De junioren worden in september ingeschakeld voor de verkoop van loten voor de Grote Club Actie. Per verkocht lot is de opbrengst voor het grootste deel voor TV Siebengewald.

Jeugdactiviteit
We organiseren jaarlijks een jeugdactiviteit. Dit kan van alles zijn, zoals bijvoorbeeld schaatsen, naar Kern Wasser Wunderland of een avondspeurtocht in het bos.

Consumptiekaarten senioren
In de kantine staat een klapper, het consumptieboek. Je schrijft je consumpties zelf op. Is je kaart vol of wil je tussendoor een keer afrekenen, dan doe je dit bij de penningmeester. Doe je dit niet, dan ontvang je een verzoek het openstaande bedrag over te maken. Dit gebeurt zo’n twee tot drie keer per jaar.

Onze tip is: laat de consumpties niet te hoog oplopen. Een volle kaart is meer dan € 100,00. Het is beter een keer vaker af te rekenen.

Club Info, ons boekje
Nog steeds maken we jaarlijks een boekje, de Club Info. Dit ondanks het feit dat we een eigen website hebben. In het boekje staat ook de ledenlijst terwijl je die niet op de site vindt. Elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering worden de nieuwe boekjes uitgereikt, 1 per gezin. Daarna liggen de boekjes in het clubgebouw.